Azkoitia

We found 10 results

Azpeitia

1928ko akta honetaz gain, linea honek beste akta gehigarri bat du Azpeitia-Azkoitia artean, 1930ekoa. M-13 mugarria eta M-12 eta M-14 mugarrien arteko muga-lerroa ez dira baliozkoak. 1930eko aktan ordezkatuta daude.

See on the map Landmarks (19) Act PDF (9587 kB) Field log PDF (8007 kB)

Azpeitia

2001eko akta, hirigintzako berrantolaketa baten ondorioz, Basarte ibaitik igarotzen zen 14. eta 15. mugarrien arteko zatia aldatzen du. GAOn, 2000/03/13an, Azkoitia eta Azpeitia arteko mugei eragiten dien zati hori mugatzeko eta mugarriak jartzeko akordioa argitaratu zen.

See on the map Landmarks (7) Act PDF (1305 kB)

Azpeitia

1930eko aktaz honetaz gain, linea honek beste akta gehigarri bat du Azpeitia-Azkoitia artean, 1928koa. Akta honek bi akta gehigarri ditu: 1930/8/20koa eta 1930/8/21ekoa. Bietan 38 mugarri horien kokapena adierazten da, 1928ko aktako M-12 mugarriaren eta M-14 mugarriaren artean daudenak.

See on the map Landmarks (40) Act PDF (15827 kB) Field log PDF (5870 kB)

Elgoibar

18 eta 25 mugarrien arteko muga 1988 urteko Mendaro-Azkoitiaren aktan eguneratuta dago, gaur egun hori baita Elgoibar eta Mendaro arteko muga.

See on the map Landmarks (18) Act PDF (12689 kB) Field log PDF (15122 kB)

Zumarraga

Ekainaren 6ko 9/1989 Foru Arauak, Azkoitiko Aginaga auzoaren bereiztea onartzen du, ondoren Zumarragari eransteko. M-06 eta M-19 mugarrien arteko muga behin-behinekoa da eta oraindik ez da mugarriztatze berririk egin.

See on the map Landmarks (9) Act PDF (7706 kB) Field log PDF (6392 kB)

Zumarraga

Aginaga auzoa Zumarragara atxiki ondoren, 1999an mugaketa akta bat egin zen, aurreko jatorrizko aktaren 3tik 19ra bitarteko mugarriak deuseztatzen dituzten mugarri berriak definitzeko. Tarte horretan 22 mugarri berri zehazten dira.

See on the map Landmarks (22) Act PDF (7474 kB)