Idiazabal landa barreiatua

Idiazabal

See classic map | See B5Map map

We found 194 results

001 - Atsisain, baserria

002

003 - Atsisain, baserria

005 - Atsisain, baserria

005B - Artitzar, etxea / Sanxanet, etxea

006

007

009 - Egurzale, etxea

011 - Aritzederra, baserria

013 - Oiarbide, baserria

015 - Oiarbide, baserria

017 - Etxeberrigoikoa, baserria

018 - Kotxera, etxea

019 - Oiarbidesaletxe, baserria

020 - Tronpallur, etxea

021 - Oiarbiderdikoa, baserria

022 - Kotxeraberria, etxea

023 - Oiaerbidefermiñenea, baserria

025 - Oiaerbidefermiñenea, baserria

027 - Nafarrasagastigoena, baserria

028 - Enpajolatzaberria, baserria

029 - Goenekoa, baserria

030 - Enpajolatza, baserria

031 - Goenekoa, baserria

032 - Enpajolatza, baserria

033 - Nafarrasagastibarrena, baserria

034 - Mitizar, baserria

035 - Nafarrasagastibarrena, baserria

036 - Ampo Coop., fundizioa

037 - Urritzabal, baserria

038 - Kaminpe, baserria

039 - Korta, etxea

040 - Katea, etxea

041 - Korta, etxea

042 - Katea, etxea

043 - Eztenagatorrea, baserria

044 - Mandiolatza, baserria

045 - Gure Ametsa, etxea

046 - Mandiolatza, baserria

047 - Iturralde, etxea

048

049 - Sagasti, etxea

050 - Marzelaegi, baserria

051 - Sagastiberria, etxea

052 - Oriaerrotea, etxea

053 - San Ignazio, karrozeriak

054 - Oriaundia, etxea

055 - Olariagaberria, etxea

056 - Oriaundia, etxea

056B - San Ignazio, baseliza

057 - Olariagatxikia, etxea

058 - Urbizuberri, baserria

059 - Olariaga, baserria

060 - Urbizualdasoro, baserria

061 - Olariaga, baserria

062 - Urbizualdasoro, baserria

063 - Olariaga, baserria

064 - Urbizuerdikoa, baserria

065 - Itza, baserria

066 - Urbizugerriko, baserria

067 - Itza, baserria

068 - Zelandietaundia, baserria

069 - Ondramuño, baserria

070 - Zelandieta, baserria

071 - Ondramuño, baserria

073 - Ondramuño, etxea

075A - Ondramuño, etxea

075B - Imazenea, etxea

075C - Torregain, etxea

075D

076

077 - Oskarbi, etxea

078 - Intzaibar, baserria

079 - Antia, baserria

080 - Animasagastierrota, baserria

081 - Antia, baserria

082 - Animasagastiaundia, baserria

083 - Albitsu, etxea

084 - Animasagastiaundia, baserria

085 - Serorategi, etxea

086 - Animasagastitxikia, baserria

087 - Kurutzeta

088 - Animasagastitxikia, baserria

089 - Altamira, baserria

090 - Arimasagastiberri, baserria

091 - Gurutzeta, baserria

092

093

094 - Etxeberritxoko, baserria

095 - Masuka, baserria

095A

095B - Txilardi, etxea

096

097 - Tokigoxo, etxea

098 - Aizkoetaarretsea, etxea

099 - Arizkorretasaletxe, baserria

100 - Etxeberritxokoberri, etxea

101 - Agustinenea, etxea / Eskosaletxe

102 - Embalajes Beasain

104 - San Martin, abeletxea / San Martin, etxea

105 - Gorrotxategi, oilotegia

107 - Otazabalgaraikoa, baserria

107B

108 - Goardia, baserria

109 - Otazabalazpikoa, baserria

110 - Aizkoeta Barreneko Artzaindegia

110A

111A - Otazabalazpikoa, baserria

111B - Ametseder, etxea

112

113 - Errekalde, baserria

114 - Aizkoetabarrena, baserria

115 - Errekalde, baserria

116 - Aizkoeta, baserria

117 - Berraun, baserria

118 - Pentsu fabrika

119 - Egileor, baserria

120 - Aierbe, baserria

121

121A - Egileor, baserria

121B - Goatseazpikoberria, baserria

122 - Otamendi, baserria

122B - Otamendiberrigoikoa, baserria

123 - Goatseazpikoa, baserria

124 - Olazargibel, etxea

125 - Goatseazpikoa, baserria

127 - Goatsegaraikoa, baserria

127B - Goatsegaraikoberria, baserria

128 - Lusagasti, baserria

129 - Estensoro, baserria

129B - Zugazti, baserria

130 - Bekokalbario, baserria / Kalbariobeekoa, baserria

131 - Orue, baserria

131B - Etxalar, etxea

132 - Lekugoxo, etxea

133 - Arizti, baserria

133B

134 - Goizargi, etxea

135 - Arizti, baserria

136 - Maugizelaeta, baserria

137A - Ariztiberria, baserria

137B - Goiargi, etxea

138 - Akutainberria, etxea

139 - Artetxe, baserria

140 - Akutainazpikoa, baserria

141 - Alkain, baserria

142 - Akutaingaraikoa, baserria

143 - Alkainberria, etxea / Lapiritu, etxea

144 - Urrutikoetxea, baserria

145 - Saletxeberri, baserria

146 - Urrutikoetxea, baserria

147 - Gaztañaditxulo, baserria

148A - Urrutikoetxea, baserria

148B - Urrutikoetxeberria, baserria

149

150 - Gorridi, baserria

150B - San Esteban, baseliza

150C

152 - Aldaola, baserria

153 - Garakolea, baserria

154 - Gaztelu, baserria

156 - Lardizabalaundia, baserria

158 - Lardizabaltxikia, baserria

160 - Lardizabaltxikia, baserria

162 - Iruinbarrena, baserria

164 - Iruinbarrena, baserria

166 - Iruinbarrena, baserria

168

170 - Iruingoena, baserria

172 - Iruingoena, baserria

174 - Iruingoena, baserria

176 - Landarregi, etxea

178 - Iruinbengoa, baserria

180 - Iruinbengoa, baserria

182 - Zubimendi, baserria

184 - Zubimendi, baserria

186 - Larmustegi, baserria

188 - Bere naia, etxea

190 - Bentatxiki, etxea

194 - Zabarain, baserria

196 - Jaso, ekipo eta obrak

198 - Azpikolatxikia, baserria

200 - Azpikoleaundi, baserria

202 - Soraluze, baserria

204 - Laurak Bat, prefabrikatuak

206 - Arteaga, baserria

208 - Sansaeta, baserria

210 - Sansaeta, baserria

212 - Gaztelu, jatetxea

214 - Olegi, etxea

216 - Garakoleaberri, etxea / Turbinea, etxea

218 - Goiburu, baserria

220 - Goiburu, baserria

S/N - Zelandietatxikia