OGC zerbitzuak

Open Geospatial Consortium (OGC) irabazi asmorik gabeko nazioarteko partzuergo bat da eta helburu du estandarrak garatzea, datu geospazialei eta kokapenei buruzko zerbitzuak eman eta jaso daitezen. OGC partzuergoak eginiko estandarrek erraztu egin dute informazio geografikoa modu bateratu batean sare bidez lortzea, erabiltzailearen sistema informatikoa edozein delarik ere.

Eskaintzen ditugun OGC zerbitzuak hauexek dira:

Lege informazioa