GI-3920 - km 0

b5map (beta)

Aretxabaleta - Aramaio - km 0

Aretxabaleta, Eskoriatza

Kilometric points of the road

4.0 kilometers in Gipuzkoa: From 0 to 4

Go to this point of the road: 0 1 2 3 4

b5m.gipuzkoa.eus home page.
        | Department of Mobility and Planning     © 1997-2020