Elosiaga auzoa

Azpeitia

Ver mapa clásico | Ver mapa B5Map

Hemos encontrado 68 resultados

344 - Lapatx, caserío

348 - Antzi, caserío

349 - Perratzaile, chabola

350 - Telleria, caserío

351 - Gerraundi, caserío

352 - Aritzagabaso, caserío

353 - Sagastizar, casa

354 - Lertxundi, caserío

355 - Arizmendi, caserío

356 - Arizmendi, caserío

357 - Garagartzatxo, caserío

358 - Garagartzagain, caserío

359 - Lepasoro, caserío

361

362

363 - Olazabalgoena, caserío

364 - Kanpaskoa, caserío

365 - Potzueta, caserío

366 - Elosiagatxo, caserío

367 - Ermita Santa Lucia

368 - Apaizetxea / Eliz ondo, casa

369 - Benterokoa, caserío

370 - Sagukoa, caserío

371 - Etxenagusi, caserío

372 - Etxenagusi, caserío

373

374 - Munokoa, caserío

375 - Zabalaga, caserío

376 - Elorriaga, caserío

377 - Iturraldeazpikoa, caserío

378 - Iturralderdikoa, caserío

379 - Iturraldegoikoa, caserío

380 - Iturraldesaletxe, caserío

381 - Agirrebekoa, caserío

382 - Agirregoikoa, caserío

389 - Olazabalbarrena, caserío

390 - Olazabaltxo, caserío

391 - Garagartza, caserío

410 - Miranda, caserío

411 - Miranda, caserío

412 - Elosu, caserío

413 - Altzarte, caserío

414 - Mauria, caserío

415 - Eizmendibarrena, caserío

416 - Eizmendibarrena, caserío

417 - Eizmendierdikoa, caserío

418 - Eizmendisaletxe, caserío

419 - San Miguel, ermita

420 - Mendibil, caserío

421 - Kortaberria, caserío

428 - Igareta, caserío

428Y - Igaretaberria, casa

429 - Zabalegierdikoa, caserío

430 - Zabalegi, caserío

431 - Irumendi, casa

432 - Gaztelu, casa

433 - Antzibarrena, casa

434 - Añota, casa

751 - Vertedero Lapatx

752 - Antzibar, casa

753 - Erramuaitz, casa

754 - Potzuzuri, casa

755 - Txaraenea, casa

756 - Sagastigain, casa

757 - Gerratxikiberri, casa

758 - Garagartzaerrota, casa

761 - Bentatxoberri, casa

762